Iznajmljivanje kluba
Iznajmljivanje kluba
Iznajmljivanje kluba
Iznajmljivanje kluba
Iznajmljivanje kluba

Team Building

„Team building”, u prevodu znači „građenje tima”, i može u značajnoj meri doprineti poboljšanju Vašeg posla.

Prednosti timbildinga se ogledaju u:

- Poboljšanju komunikacije i saradnje između članova tima.
- Povećanju motivacije i lojalnosti zaposlenih prema firmi.
- Osnaživanju timskih dinamika i stvaranju jedinstvenog duha u timu.
- Poboljšanju radne atmosfere i smanjenju napetosti.
- Pružanju prilika za upoznavanje i druženje s kolegama u neformalnom okruženju.
- Poboljšanju pozicioniranja firme kao dinamične i inovativne organizacije koja se brine o svojim zaposlenima.

Prilikom organizacije timbildinga, bilo bi poželjno konsultovati se sa zaposlenima o njihovim željama, kako bi od samog početka svi bili uključeni.

Postoje različiti načini na koje možete organizovati timbilding, razlike se pre svega tiču mesta održavanja, trajanja i vrste aktivnosti.

Mesto

Ponuda je veoma raznovrsna, timbilding se može organizovati na otvorenom ili u zatvorenom prostoru. Ovde je, pre svega, važno uzeti u obzir vremenske uslove, ne želite da vam loše vreme pokvari događaj.
Ukoliko se odlučite za timbilding na otvorenom, nije loše imati alternativu (poput nekog zatvorenog objekta u blizini), ako su vemenski uslovi nestabilni.
Takođe, važno je proveriti sa zaposlenima kolika udaljenost od mesta boravka im je prihvatljiva, naš savet je da lokacija bude u blizini radnog mesta kako ne bi predstavljala prepreku za dolazak. Kada birate prostor, važna je i njegova opremljenost npr. da li ima sve rekvizite koji su Vam potrebni za igre, ako nema, onda treba pronaći mesto odakle ćete iznajmiti iste i organizovati njihov transport. Međutim, ako vam je takav način organizacije komplikovan, uvek imate mogućnost da izaberete potpuno opemljene prostore.

Trajanje

Trajanje može biti u intervalu od par sati do nekoliko dana. Ovde je, takođe, važno konsultovati se sa zaposlenima prilikom odabira, kako biste izbegli da odaziv bude mali. Vaši zaposleni, pored poslovnih, imaju i svoje privatne obaveze kojima treba prilagoditi vreme trajanja timbildinga.
Ukoliko zaposleni ne izraze želju za dužim trajanjem, naš savet je da se timbilding ograniči na jedan dan, jer je važno da svi budu prisutni, a većina ljudi koji imaju malu decu ili neke privatne obaveze biće sprečeni da dođu ako moraju odvojiti nekoliko dana za ovaj događaj.

Team Building

Vrste aktivnosti

One mogu biti zabavno - kreativnog i takmičarskog karaktera. Postoje profesionalni koordinatori igara za timbilding koji će kreirati igre u skladu sa vašim željama, potrebama i ciljevima timbildinga. Postoji i opcija da zaposleni sami osmisle igre i aktivnosti ili da se uključe u zajedničko osmišljavanje igara sa koordinatorom. Važno je da igre budu prilagođene svim članovima, ne želite da se neko oseti izostavljeno.

Organizovanje proslava