Iznajmljivanje kluba
Iznajmljivanje kluba
Iznajmljivanje kluba
Iznajmljivanje kluba
Iznajmljivanje kluba

Odrzavanje higijene prostora usled Korona virusa

Kao i svaka prirodna katastrofa, izbijanje ili moguća pandemija zahtevaju plan koji se koristi kako bi zaštitili i sebe i druge.

U vezi sa aktuelnim problemom sa Korona virusom, kritični korak u procesu planiranja za većinu radnih mesta i objekata biće primena dodatnih mera čišćenja kako bi se obezbedilo da je mesto čisto, sigurno i higijensko za sve.

Mi u tom procesu poštujemo sve mere i redovno održavamo naše klubove čistim i vršimo temeljnu dezinfekciju objekata. Koristimo sve odgovarajuće hemikalije i sredstva za dezinfekciju i osigurali smo da metode održavanja klubova budu veoma efikasne i bezbedne.


Odrzavanje higijene prostora usled Korona virusa